Objekt A – 3. kat

Odaberite stan:

(prelaskom miša ili dodirom ekrana odaberite željeni stan)